โดนปลดจากงานกะทันหัน! จะมีทางออกอย่างไร ?

man wearing black crew-neck top

การที่คนเราโดนให้ออกจากงานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่แล้ว แต่! การที่โดนให้ออกจากงานแบบกะทันหันหรือแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ก็คงจะเป็นเรื่องที่แย่มากกว่า เพราะคุณอย่าลืมว่าการโดนให้ออกจากงานแบบกะทันหันนั้นจะเท่ากับว่ารายได้ของคุณจะกลายเป็น 0 ในเดือนถัดไป ทั้งๆ ที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังคงเท่าเดิม เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจึงจะขอมาแนะนำทางออกของปัญหาโดนให้ออกจากงานแบบกะทันหัน เผื่อว่าคุณจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยทางออกแรกของปัญหานี้เลยก็คือ…

1.ขอรับสิทธิเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคม

สิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้หากโดนให้ออกจากงานเลยก็คือ “การยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคม” โดยคุณสามารถยื่นเรื่องได้ 2 ช่องทางคือ

1.ลงทะเบียนผู้ว่างงานผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โดนให้ออกจากงาน

2.ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร(ตามเขตพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของคุณ) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด(ในกรณีที่คุณอยู่ต่างจังหวัด)

ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะไปขอรับสิทธิเงินชดเชยว่างงานจากประกันสังคมนั้น คุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่จะโดนให้ออกจากงาน

 

2.ขอรับสิทธิเงินชดเชยจากนายจ้างหรือบริษัท

สิ่งที่คุณควรจะทำเป็นอย่างมาก หากโดนให้ออกจากงานแบบกะทันหันเลยก็คือ “การขอเงินชดเชยจากนายจ้างหรือบริษัท” ซึ่งลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้างหรือบริษัทเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้…

1.ทำงานติดต่อกันจนครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี เงินชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

2.ทำงานติดต่อกันจนครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี เงินชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

3.ทำงานติดต่อกันจนครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี เงินชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

4.ทำงานติดต่อกันจนครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี เงินชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

5.ทำงานติดต่อกันจนครบ 10 ปีขึ้นไป เงินชดเชยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

6.ทำงานติดต่อกันจนครบ 20 ปีขึ้นไป เงินชดเชยจะเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

และตามหลักแล้วนายจ้างหรือบริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างภายในวันสุดท้ายที่ลูกจ้างมาทำงาน แต่! ถ้าหากนายจ้างหรือบริษัทใดที่ไม่ยอมจ่ายเงินชดเชย ลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยทันที เพราะถือว่าเป็นการเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม

 

3.ขอรับเงินค่าตกใจ

การที่คุณโดนให้ออกจากงานแบบกะทันหัน โดยที่นายจ้างไม่บอกล่วงหน้านั้น คุณก็มีสิทธิที่จะ “ขอรับเงินค่าตกใจหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า” กับนายจ้างได้ ดังนี้…

3.1กรณีเลิกจ้างทั่วไป

นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 1 งวดของการจ้างงาน ไม่เช่นนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจตามงวด

3.2กรณีเลิกจ้างเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน

นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ไม่เช่นนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน

3.3.กรณีย้ายสถานประกอบการ(ย้ายสำนักงาน)

นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ไม่เช่นนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

 

ทางออกของปัญหาโดนให้ออกจากงานแบบกะทันหันที่เราได้กล่าวไปนั้น คงจะสามารถช่วยทำให้ผู้ที่กำลังประสบกับปัญหานี้สามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างไม่มีสะดุด แต่! สำหรับใครที่ลองนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้แล้ว แต่ก็ยังคงต้องพบกับ “ปัญหาการเงิน” อยู่ เราก็ยังมีอีก 1 ทางออกที่น่าสนใจและมีความปลอดภัยที่สูงมาก ซึ่งนั่นก็คือการทำบัตรกดเงินสดกับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีระบบการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งการทำบัตรกดเงินสดในปัจจุบันนี้ยังไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแถมรู้ผลอนุมัติไว โดยคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและสมัครบัตรกดเงินสด(ไร้ค่าธรรมเนียม)ได้ที่ Rabbit Care เว็บไซต์ที่ได้รวบรวมบัตรกดเงินสดจากสถาบันการเงินและธนาคารไว้มากที่สุดแห่งยุค!